שעון

יצחק גולדברג קיבל את שעון היד הישן של אביו ולא העלה בדעתו לאיזה תגלית הוא הולך להיכנס. ליום השואה ובכלל..