הוראה

אחד מהסרטונים הטובים שתראו. המורה כיום נדרש לעמוד לא רק מול החומר הלימודי, אלא מול המערכת שדורשת ממנו להתייחס להקלות..
המורה רחל טל יוסף פרשה לגמלאות, לאחר ארבעים שנים של עבודת הוראה, כמורה לכיתה א' בבית הספר "שדות יואב" בקיבוץ..